Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків (VI/I)Ознакомление, начальная подготовка и инструктаж по вопросам безопасности для всех моряков

Safety familiarization, basic training and instruction for all seafarers

Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними рятувальними шлюпками (VI/2, А- VI/2-1)Специалист по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, которые не являются скоростными шлюпками

Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats

Підготовка до боротьби з пожежею за розширеною програмою (VI/3)Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе

Training in advanced fire fighting

Організація несення вахти та ресурси машинного відділенняОрганизация несения вахты и ресурсы машинного отделения

Engine team and resource management

Організація несення навігаційної вахти на місткуОрганизация несения навигационной вахты на мостике

Bridge team management

Організація керування судномОрганизация управления судном

Ship handling arrangements

Підготовка з радіолокаційної прокладки та використання ЗАПР (рівень експлуатації) (II/1, А-I/12)Подготовка по радиолокационной прокладке и использованию САРП (уровень эксплуатации)

Training in the use of radar plotting and ARPA (operational level)

Підтвердження підготовки з радіолокаційної прокладки та використання ЗАПР (рівень експлуатації) (II/1, А-I/12)
Підготовка з РЛС, ЗАРП, організація ходової вахти, пошук та порятунок (рівень управління) (II/2, А-I/12)Подготовка по РЛС, САРП, организация ходовой вахты, поиск и спасение (уровень управления)

Training in radar displays, ARPA, watch keeping organization, search and rescue (management level )

Підтвердження підготовки з РЛС, ЗАРП, організація ходової вахти, пошук та порятунок (рівень управління) (II/2, А-I/12)
Підготовка суднових операторів-радіотелефоністівПодготовка судовых операторов-радиотелефонистов

Training of ship’s radiotelephone operations

Підготовка операторів ГМЗЛБ (на отримання обмеженого диплому) (VI/2)Подготовка оператором ГМССБ (на получение ограниченного диплома)

Training and refresher training of GMDSS operators (Restricted Operator’s Certificate )

Підготовка операторів ГМЗЛБ (на підтвердження обмеженого диплому) (VI/2)Подготовка оператором ГМССБ (на подтверждение ограниченного диплома)

Training and refresher training of GMDSS operators (Restricted Operator’s Certificate )

Підготовка операторів ГМЗЛБ (на отримання загального диплому) (VI/2)Подготовка операторов ГМССБ (на получение общего диплома)

Training and refresher training of GMDSS operators (General Operator’s Certificate)

Підготовка операторів ГМЗЛБ (на підтвердження загального диплому) (VI/2)Подготовка операторов ГМССБ (на подтверждение общего диплома)

Training and refresher training of GMDSS operators (General Operator’s Certificate)

Підготовка операторів ГМЗЛБ (на отримання загального диплому з обмеженого) (VI/2)Подготовка операторов ГМССБ (на получение общего диплома с ограниченного)

Training and refresher training of GMDSS operators (General Operator’s Certificate)

Підготовка з першої медичної допомоги (VI/4, А-VI/4-1)Подготовка по первой медицинской помощи

Training in medical first aid

Підготовка з медичного догляду (VI/4, А-VI/4-2)Подготовка по медицинскому уходу

Training in medical care

Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці (В-V/b; В-V)Подготовка членов командного и рядового состава, которые отвечают за грузовые операции на судах, которые перевозят опасные грузы навалом и в упаковке

Training of officers and ratings responsible for cargo handling on ships carrying dangerous and hazardous substances in solid form in bulk and in packaged form

Підготовка офіцерів з охорони судна (VI/5)Подготовка офицеров по охране судна

Training of ship security officers

Члени екіпажу судна, які мають назначені обов’язки з охорони (А-VI/6-2)Члены экипажа судна, имеющие назначенные обязанности по охране.

For seafarers with designated security duties

Вантажні насосні системи та використання насосних системГрузовые насосные системы и использование насосных систем

Cargo Pumping systems

Базисна підготовка суднової команди з охорони судна(А-VI/6-1)Базисная подготовка судовой команды по охране судна

Security –related training and instructions for all seafarers(awareness training)

Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах-хімовозах (V/1,А-V/1 п.2-7)Начальная подготовка для проведения грузовых операций на нефтеналивных танкерах и танкерах-химовозах

Basic training for oil and chemical tanker cargo operations

Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах (V/1,А-V/1 п.2-7)Начальная подготовка для проведения грузовых операцій на танкерах-газовозах

Basic training for gas tanker cargo operations

Підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою (V/1,А-V/1 п.9-14)Подготовки для проведения грузовых операций на нефтеналивных танкерах по расширенной программе

Advanced training for oil tanker cargo operation

Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою (V/1,А-V/1 п.16-21)Подготовки для проведения грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной программе

Advanced training for chemical tanker cargo operation

Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою (V/1,А-V/1 п.23-34)Подготовки для проведения грузовых операций на танкерах-газовозах по расширенной программе

Advanced training for gas tanker cargo operation

Підготовка капітанів прогулянкових суден довжиною менше 12 метрів з механічною установкоюПодготовка капитанов прогулочных судов длиной меньше 12 метров с механической установкой

Studying masters of motorized pleasure crafts up 12 meters

Підготовка капітанів прогулянкових суден довжиною менше 30 метрів з механічною установкоюПодготовка капитанов прогулочных судов длиной меньше 30 метров с механической установкой

Studying masters of motorized pleasure crafts up 30 meters

Підготовка командного та рядового складу пасажирських суден ро-ро Подготовка командного и рядового состава пассажирских суден ро-ро

Training of officers and ratings on ro-ro passenger ships (for officers)

МОП. Міжнародна конвенція з праці у морському судноплавстві (MLC) 2006Международная конвенция по труду в морском судоходстве 2006

ILO. Maritime labour convention (MLC) 2006

Підготовка з морської англійської мови( строк навчання 2,5 місяці)Подготовка по морскому английскому языку (срок обучения 2,5 месяца)

Training in maritime English

Обслуговування електричного та електронного обладнання ( А-III⁄2)Обслуживание электрического и электронного оборудования

Maintenance of electrical and electronic equipment

Курси поновлення знань судноводіїв морських суден валовою місткістю менше 500 р.т.Курсы обновления знаний судоводителей морских суден валовой вместимостью менее 500 р.т.
Курси поновлення знань судномеханіків морських суден з потужністю головного двигуна до 750 кВтКурсы обновления знаний судомехаников морских суден с мощностью главніх двигателей до 750 кВт
Підготовка судноводіїв портового, службово-допоміжного та технічного флоту до 5000 р.т.Подготовка судоводителей портового, служебно-вспомогательного и технического флота до 5000 р.т.

Training navigators officers on technical and auxiliary fleet

Підготовка механіків портового, службово-допоміжного та технічного флоту потужністю головного двигуна до 3000 кВтПодготовка механиков портового, служебно-вспомогательного и технического флота с мощностью главного двигателя до 3000 кВт.

Training ship’s engineer   officers on technical and auxiliary fleet

Подготовка по использованию АСВ (V/I, VI/1, B-V/b, B-V/c)
Підготовка з оцінки ризикуПідготовка по оценке риска

Training risk assessment

Управління ризиком та розслідування інцидентівУправление рисками и расследование инцидентов

«Risk management & incident investigation».

Передрейсова підготовка (рядовий та командний склад)Предрейсова підготовка (рядовой и командный состав)

Pre-engagement training

Предрейсова підготовка судових електриків (строк навчання 28 днів)Предрейсовая подготовка судовых электриков (срок обучения 28 дней)

Предрейсова підготовка судових електриків ( строк навчання 14 днів)

Предрейсовая подготовка судовых электриков ( срок обучения 14 дней)

 

Предрейсова підготовка судових електриківПредрейсовая подготовка судовых электриков

Pre-engagement training ( Ship’s elementary electrician training )

Підготовка офіцерів з безпеки суденПодготовка офицеров по безопасности судов

Training on the syllabus ships safety officer

Тренажерна підготовка з управління кранамиТренажерная подготовка по управлению кранами

CRANE HANDLING TRAINING

Підготовка залишання потопаючого гелікоптераПодготовка по покиданию утопающего вертолета

Helicopter underwater escape training

АдміністраторАдминистратор

Administrator

Підготовка та підвищення кваліфікації за професією судновий малярПодготовка и повышение квалификации по профессии маляр судовой

Refresher and updating courses of ship painter

Підготовка з участі в швартових операціяхПодготовка к участию в швартовых операциях

Training mooring operation

Управління в льодових умовахУправление в ледовых условиях

Ice Operation

Підготовка до плавання у льодових умовахПодготовка к плаванию в ледовых условиях

Ice navigation training

Суднова санітарна система харчуванняСудовая санитарная система питания

Vessel food sanitation system

Вантажні насосні системи та використання насосних системГрузовые насосные системы и использование насосных систем

Cargo Pumping Operations

Збереження енергії на судніСохранение энергии на судне

Shi’ps Energy Conservation

AMOS for Windows
Мойка танков сырой нефтью
Использование системы инертных газов
Автоматическая идентификационная система
Подготовка специалистов по скоростным дежурным шлюпкам (VI/2, A-VI/2-2)
Подготовка по работе с электронными картами
Профільний спеціальний тренінг ( ЕКНІС ) на Транзас — 4000Профильный специальный тренінг по ЭКДИС

ECDIS TYPE SPECIFIC TRAINING (equipment specific training)

 
Професионально –техническое обучение: 
Матрос второго класса                          
Матрос первого класса                          
Моторист второго класса                      
Моторист первого класса                      
Электрик первого класса                      
Электрогазосварщик 4-го разряда    
Официант 4-го разряда
Судовой повар 4-го разряда                  
Стюард                                
Бортпроводник

Перейти на главную страницу сайта вакансии для моряков и трудоустройство в других странах.